Bezdarbnieku (dienas pabalsts) var saņemt personas, kas Norvēģijā ir strādājusi bet ir īslaicīgi palikusi bez darba un aktīvi meklē jaunu darba vietu.


Jums var būt tiesības iegūt bezdarbnieka pabalstu, ja atbilstat visām tālāk norādītajām prasībām:

 • Jūsu ienākumi ir samazinājušies;
 • Jūs esat zaudējis vismaz 50 procentus sava darba laika (nedēļā maksimums tiek skaitītas 40 stundas);
 • Jums ir jābūt nopelnītiem ienākumiem vismaz 1,5 G (NOK 167 216) pēdējos 12 mēnešos vai 3 G (NOK 334 431) pēdējos 36 mēnešos.
  • (Tiesības uz bezdarbnieka pabalstu izriet no Valsts apdrošināšanas likuma. Kāda ir pamatsumma G? Pamatsumma G ir fiksēta summa, kas tiek noteikta reizi gadā. Tas tiek mainīts katru 1. maiju. No 2022. gada 1. maija pamatsumma ir NOK 111 477.)
 • Jūs esat aktīvs darba meklētājs un tas ir jāpierāda darba meklētāja reģistrācijas kartē;
 • Jūs uzturaties Norvēģijā un esat valsts apdrošināšanas dalībnieks (Dažos gadījumos jums var būt tiesības uz bezdarbnieka pabalstu no Norvēģijas, pat ja jūs neuzturaties Norvēģijā);
 • Jūs esat jaunāks par 67 gadiem.

NODERĪGI ZINĀT!

 • Ja Jūs esat saņēmis darba piedāvājumu, Jums par to ir jāziņo NAV!
 • Ja esat teicis “NĒ” šim darbam, jums ir jāpaziņo NAV, kāds ir iemesls atteikumam.
 • Ja NAV uzskatīs, ka Jums nebija saprātīga iemesla pateikt NĒ, tad Jums netiks maksāts bezdarbnieka pabalsts 18 nedēļas. Tas attiecas gan uz bezdarbniekiem, gan uz atlaistajiem. Reģistrācijas karte ir jānosūta ik pēc 14 dienām, arī periodā, kurā netiek maksāts bezdarbnieka pabalsts.

P.s. Informāciju par nodarbinātību Norvēģijā varat iegūt vienā no diviem veidiem:
– Valsts, uz kuru ceļojat, informāciju var iegūt no NAV.
– Informāciju varat savākt pats no NAV, iesniedzot pieteikumu sertifikāta PD U1 saņemšanai


Galvenais noteikums ir, ka bezdarbnieka pabalstam jāpiesakās valstī, kurā dzīvojat. Vairums valstu pieprasa, lai attiecīgajā valstī būtu nostrādājis noteiktu laika posmu, lai tajā varētu saņemt bezdarbnieka pabalstu, taču tas dažādās valstīs ir atšķirīgs. Jums pašam jāizpēta, kādas prasības ir noteiktas valstī, kurā piesakāties bezdarbnieka pabalstam.

Lasīt vairāk:

https://www.nav.no/arbeid/arbeidsledig

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *