Izmaiņas Darbinieku Izīrēšanā Celtniecības Un Citās, Līdzīgās Nozarēs Norvēģijā!

2023.gada 04.janvārī ir stājies spēkā Likums par grozījumiem Darba vides likumā u.c. (nomāšana un izīrēšana no personāla atlases uzņēmumiem).
Izmaiņas likumā paredz stingrākus noteikumus personāla atlases uzņēmumiem un darbaspēka pieņemšanai darbā. Mērķis ir veidot divpusējas attiecības starp darbinieku un darba devēju nevis darba attiecību izīrēšanas formu.
Ir pieņemts sekojošais:
• Tiek stingrākas tiesības pieņemt darbā no personāla atlases uzņēmumiem, tiek noņemtas tiesības pieņemt darbā, “kad darbs ir pagaidu raksturs”.
• Tiesības uz pastāvīgu darbu tiek nostiprinātas, un tagad tās attiecas uz visiem darbā pieņemšanas gadījumiem no personāla atlases uzņēmumiem un stājas spēkā, kad darbinieks ir nepārtraukti pieņemts darbā vairāk nekā trīs gadus.
• Likumā ir precizēta robeža starp izīrēšanu un līguma slēgšanu. Izvērtējot, vai cesijas līgums starp diviem uzņēmumiem ietver apakšīrēšanu, īpaši jāuzsver, vai klientam ir darba vadība un atbildība par rezultātu. Citi būtiski faktori ietver to, vai darbaspēks galvenokārt ir jāpiegādā, vai darbs notiek ciešā saistībā ar klienta uzņēmējdarbību, vai darbs sedz pastāvīgu vajadzību pēc darbaspēka pie klienta un vai darbs notiek klienta pamatdarbības vai pamatdarbības ietvaros. .
• Ministrija noteikumos var izdot noteikumus par veselības aprūpes personāla uz noteiktu laiku pieņemšanu darbā, lai nodrošinātu pareizu veselības un aprūpes dienesta darbību, un par speciālistu ekspertīžu pieņemšanu darbā uz noteiktu laiku.
• Ir paredzēti noteikumi par ģeogrāfiski ierobežotu aizliegumu pieņemt darbā darbiniekus no būvniecības nozares uzņēmumiem.
• Personāla komplektēšanas uzņēmumu apstiprināšanas shēma ir reglamentēta noteikumos. Tiek precizēts apstiprināšanas shēmas noteikšanas juridiskais pamats.
• Norvēģijas Darba inspekcijai ir piešķirtas pilnvaras uzraudzīt noteikumu ievērošanu, tostarp kā reakcijas līdzekli izmantot naudas sodus par pārkāpumiem.
Likums stājas spēkā 2023. gada 1. aprīlī. Taču pārejas noteikumi tiks noteikti noteikumos jau saistošiem līgumiem un īres līgumiem.
Papildinformāciju skatīt Likumā par grozījumiem Darba vides likumā u.c. (īrēšana un izīrēšana no personāla atlases uzņēmumiem) un Prop. 131 L (2021–2022).

Lasi vairāk: https://www.skatteetaten.no/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *