Izmaiņas Darbinieku Izīrēšanā Celtniecības Un Citās, Līdzīgās Nozarēs Norvēģijā!

2023.gada 04.janvārī ir stājies spēkā Likums par grozījumiem Darba vides likumā u.c. (nomāšana un izīrēšana no personāla atlases uzņēmumiem).Izmaiņas likumā paredz stingrākus noteikumus personāla atlases uzņēmumiem un darbaspēka pieņemšanai darbā. Mērķis ir veidot divpusējas attiecības starp darbinieku un darba devēju nevis darba attiecību izīrēšanas formu.Ir pieņemts sekojošais:• Tiek stingrākas tiesības pieņemt darbā no personāla atlases …

Izmaiņas Darbinieku Izīrēšanā Celtniecības Un Citās, Līdzīgās Nozarēs Norvēģijā! Read More »